Görme Engelliler

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI. ÖNEMLİ !

                                                        2012/2013  Eğitim ve Öğretim Yılı

                        Karamürsel Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık

                                                                        Meslek Lisesi

                                    HAZİRAN  1.ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI

                                                Sınav Programı

Sınav Tarihi         Sınav Saati   Sınavı Yapılacak Dersin Adı           Sınav Şekli   Sınıflar      Öğr.Sayısı

24.06.2013Pazartesi

                                10:00   İşletmelerde Ruh Sağlığı ve                     Yazılı          12                    1

                                14:00   İşletmelerde Hematoloji II Beceri              Yazılı          12                    1

                                14:00   Olagan Dışı Durum.Acil Yardım                Yazılı          12                    1

                                14:00   İşletmelerde Bulaşıcı Hastalıklar ve           Yazılı          12                    1

25.06.2013Salı

                                10:00   İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji II             Yazılı          12                    1

                                10:00   İşletmelerde Olagan Dışı                          Yazılı          12                    1

                                14:00   Ruh Sağlığı ve Psikiyatri                          Yazılı          12                    6

                                14:00   İşletmelerde Travmalarda Acil                  Yazılı          12                    1

26.06.2013Çarşamba

                                10:00   Dil ve Anlatım                                         Yazılı          10                    6

                                10:00   Anatomi-Fizyoloji                                    Yazılı           9                     8

                                10:00   Çocuk Sağlığı  Hastalıkları ve                  Yazılı          11                    5

                                10:00   İngilizce Yazılı                                         Yazılı          10                    1

                                10:00   Seçmeli Matematik                                  Yazılı          10                    1

                                10:00   İşletmelerde Tıbbi Mikrobiyoloji I              Yazılı          11                    1

                                14:00   Geometri                                               Yazılı           9                     2

                                14:00   Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı                 Yazılı          10                    7

                                14:00   İşletmelerde Dahiliye Hastalıkları ve          Yazılı          11                    3

                                14:00   İşletmelerde Patoloji I Beceri                    Yazılı          11                    1

                                14:00   Acil Sağlık Sistemi                                  Yazılı          10                    4

27.06.2013Perşembe

                                10:00   İngilizce Sözlü                                        Sözlü          10                    1

                                10:00   Seçmeli Kimya                                        Yazılı          10                    2

                                10:00   Enfeksiyondan Korunma                         Yazılı          10                    2

                                10:00   Matematik                                              Yazılı           9                     1

                                14:00   Biyokimya I                                            Yazılı          10                    3

                                14:00   Sağlık Psikolojisi                                    Yazılı          10                    1

                                14:00   Cerrahi Hastalıkları ve  Bakımı                  Yazılı          10                    3

                                14:00   İşletmelerde Kadın Sağlığı                       Yazılı          11                    2

                                14:00   Tıbbi Laboratuar Güvenliği                       Yazılı           9                     3

                                14:00   Temel Sağlık Uygulamaları                       Yazılı          10                    1

                                14:00   Seçmeli Mantık                                      Yazılı          10                    4

28.06.2013Cuma

                                10:00   Kimya                                                    Yazılı           9                     2

                                10:00   Seçmeli Geometri                                   Yazılı          10                    2

                                10:00   Meslek Esasları Tekniği 11                      Yazılı          11                    1

                                10:00   Tıbbi Mikrobiyoloji I                                 Yazılı          10                    2

 

                                                        2012/2013  Eğitim ve Öğretim Yılı

                        Karamürsel Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık

                                                                        Meslek Lisesi

                                10:00   Epidemiyoloji ve Bioistatistik                   Yazılı          10                    1

                                14:00   Yaşam Destek                                        Yazılı          10                    5

                                14:00   Seçmeli Matematik                                  Yazılı          10                    1

                                14:00   İşletmelerde Cerrahi Hastalıkları                Yazılı          11                    4

                                14:00   Tıbbi Aciller I                                           Yazılı          11                    2

                                14:00   Tıbbi Biyokimya I                                    Yazılı          10                    4

                                14:00   Meslek Esasları ve Tekniği 10                  Yazılı          10                    1

NOT :  1. Öğrenciler sınavlara okul kıyafetleri ile geleceklerdir.

           2. Öğrenciler sınav saatinden en az yarım saat önce okula gelmiş olacaklardır. Vaktinde

           gelmeyenler sınav salonuna alınmayacaklardır.

           3. Öğrenciler; sınavı yapılacak dersin özelliğine göre yanlarında malzemelerini

           getireceklerdir.

           4. Sınav salonuna kitap, defter vb. eşyaların getirilmesi yasaktır. Sınav anında yasaklanmış

                                                                                                                 Tasdik Olunur

                                                                                                            Veysel KANDEMİR

 

                                                                                                                  Okul Müdürü